กทม.ยันไม่เลิกทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์

ยันไม่เลิกทางจักรยาน เส้นทางท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์ เตรียมหารือประชาชนปรับให้เหมาะสม นายธนูชัย  หุ่นนิวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.)  กรุงเทพมหานคร(กทม.)  ชี้แจงถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องช่องทางจักรยานรอบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 12เส้นทางระยะทาง 8กิโลเมตร ไม่มีการใช้ประโยชน์เท่าที่ควร  ประกอบกับปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์เข้าไปวิ่งในช่องทางจักรยานจำนวนมาก

จึงขอให้ กทม.พิจารณายกเลิกเส้นทางจักรยานและคืนผิวจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนว่ากทม.ได้ดำเนินการจัดทำเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล   โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อต้องให้เป็นเส้นทางสำหรับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้ปั่นจักรยานเพื่อท่องเที่ยวในชุมชนมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์อีกทั้งเห็นว่าการท่องเที่ยวด้วยจักรยานมีความเหมาะสมเนื่องจากสามารถเข้าถึงพื้นที่ชุมชนได้สะดวกและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม สำนักการจราจรและขนส่งกทม.จะร่วมหารือแนวทางกับภาคประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางจักรยานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป

นายธนูชัย  ชี้แจงต่อว่า นอกจากนี้กทม.ยังมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการเดินทางโดยใช้จักรยานตามแผนการพัฒนากรุงเทพฯ20ปี (พ.ศ.2555-2575)โดยจะปรับปรุงขยายทางเท้าและทางจักรยานให้กว้างขึ้นจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินและการใช้จักรยานเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนลดการใช้พลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดมลพิษทางอากาศและเสียงซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มกระแสของสังคมโลกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews