“สมชัย”แนะโหวตฝ่ายสนช.ไม่เสี่ยงก.ม.ลูกถูกคว่ำ

“สมชัย”คาดเสียงประธานกกต. ชี้ขาดกฏหมายลูกส.ว. แนะควรโหวตฝ่ายสนช. เหตุที่ประชุม กกต.ไม่ได้ทำความเห็นแย้งหวั่นร่างกฎหมายถูกคว่ำ  เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวถึงการตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ส.ว .นั้น

ว่า ขณะนี้ความคิดที่เสนอออกมาจากสองฝ่ายไม่ตรงกันระหว่างกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กับทาง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีผลต่อโครงสร้างใหญ่ของกฎหมาย ถ้าหากเลือกความคิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กฎหมายก็จะถูกเขียนใหม่ไปในทางหนึ่ง ดังนั้นในชั้นของกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย หากไม่สามารถที่จะเจรจากันด้วยเหตุผล และยังยืนยันความเห็นของตัวเองอยู่ เสียงของนายศุภชัย สม​เจริญ​ประธาน กกต. หนึ่งเสี่ยง จะกลายเป็นเสียงสำคัญ เป็นเสียงที่ชี้ขาด ว่า มติของกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย จะเป็นไปทางไหน ซึ่งหากประธาน กกต. เลือกเหตุผลของ กรธ. ผลที่เกิดขึ้น อาจกลายเป็นแพ้โหวตในที่ประชุมสนช. ก็อาจทำให้กฎหมายล้มไปทั้งฉบับ  และจะต้องไปร่างกันใหม่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews