WHO ยก ‘สวนลุม’ พื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

สวนลุม พื้นที่สีเขียวสาธารณะที่ผู้แทนองค์การอนามัยโลก(WHO) หยิบยกให้เป็นตัวอย่างพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่น่าสนใจ มีการประชุมหารือระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิจาก 7 ประเทศภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หัวข้อแผนปฏิบัติการโลกด้านกิจกรรมทางกาย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ร่วมกับองค์การอนามัยโลกโดยมีผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจาก 7 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ติมอร์-เลสเต ไทยบังกลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส์ อินเดีย อินโดนีเซียเข้าร่วม เพื่อระดมความเห็นแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละภูมิภาค ที่โรงแรมเอทัส สาธร กรุงเทพฯ นพ.แดเนียล เคอร์เตส ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย สะท้อนว่า ขอชื่นชมประเทศไทย โดย สสส.และกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานสำคัญที่กระตุ้นและประสานให้เกิดกิจกรรมทางกาย สำหรับคนไทยและขับเคลื่อนงานสู่เวทีโลก ซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมทางกายไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนน การเพิ่มพื้นที่นันทนาการ การวางแผนจัดการความเป็นเมืองและการศึกษาโจทย์ที่ท้าทายคือ กลุ่มประชากรวัยรุ่นทั่วโลกทั้งในกลุ่มประเทศร่ำรวยและระดับปานกลาง เป็นกลุ่มสำคัญที่ยังมีกิจกรรมทางกายน้อยกว่าความเป็นจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มวัยรุ่น สาเหตุหลักๆ คือพฤติกรรมเนือยนิ่ง วัฒนธรรมมือถือซึ่งส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาวะที่ดี ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้ยกตัวอย่างสวนลุมพินีเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายของผู้ที่ใส่ใจสุขภาพทุกเพศทุกวัย แม้กระทั่งตัวเองก็ยังมีโอกาสวิ่งที่นี่เป็นประจำ
“สวนลุมเป็นตัวอย่างของการจัดการพื้นที่สีเขียวที่ดี และควรได้รับการขยายไปทุกจุดในพื้นที่เมืองเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายกิจกรรมทางกายเพื่อครอบคลุมงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เลนสำหรับผู้ขี่จักรยานและการพัฒนาทางเท้าที่เอื้อกับการเดินให้เพิ่มขึ้น” ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth